16.12.2021

Održana završna konferencija, partnerski sastanak i javni događaj projekta WATERCARE

Dana 14. i 15. prosinca 2021. godine, u organizaciji partnera iz Dubrovačko-neretvanske županije, u Dubrovniku je organizirana hibridna online/offine završna konferencija projekta WATERCARE programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020. na kojoj su sudjelovali svi partneri projekta. Završna konferencija je ujedno bila i javni događaj putem kojeg su svi zainteresirani mogli pratiti koje su se sve aktivnosti i ciljevi u ove tri godine implementacije projekta ostvarili. Po završetku konferencije, održan je posljednji partnerski sastanak projekta na kojem se raspravljalo o završnim koracima u projektu te objavljivanju svih dobivenih rezultata. Drugi je dan održan radni sastanak hrvatskih partnera na lokaciji rijeke Neretve gdje se raspravljalo o dobivenim rezultatima hrvatskih lokacija uzorkovanja i ocijenjivanja kakvoće vode: rijeka Raše, Cetine i Neretve.