07.06.2021

Održana završna konferencija projekta CAPuS

Dana 4. i 5. lipnja 2021. godine održana je dvodnevna online završna konferencija Erasmus+ projekta CAPuS u kojem je METRIS jedan od partnera. Tokom online eventa, svi partneri su prezentirali svoj rad na projektu pa je tako kolegica Josipa Bilić prezentirala rad METRIS-a, odnosno analitičke metode i tehnike korištene u karakterizaciji materijala i glavnih oblika degradacije u i na umjetničkim djelima izloženima na javnim površinama.
METRIS je svoje analize provodio u sklopu WP3 i WP4 radnih paketa unutar kojih je sa Gradskim muzejom Sisak i Umjetničkom akademijom Sveučilišta u Splitu, kao hrvatskim timom internacionalnog partnerstva, analizirao skulpture u Parku skulptura Željezare Sisak.

Više o svemu pronađite na internet i Facebook stranici projekta: http://www.capusproject.eu/ i https://www.facebook.com/CAPuSproject/