23.04.2013

Održana Završna konferencija projekta City_SEC

U utorak 23. travnja 2013., u Centru za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS održana je Završna konferencija projekta City_SEC - Regional development and energy agencies supporting muniCIpaliTY_SEC to jointly become active energy actors in Europe (Regionalne razvojne i energetske agencije kao podrška gradovima/općinama u zajedničkom nastojanju da postanu aktivni energetski subjekti u Europi).

Rezultate projekta, među kojima je najznačajniji izrada Akcijskih planova energetski održivog razvoja gradova uključenih u City_SEC – Buzeta, Pule, Poreča, Rovinja i Labina, u ime Istarske razvojne agencije predstavila je voditeljica projekta Sanja Kantaruti. Konkretne mjere i aktivnosti zacrtane u vlastitim Akcijskim planovima predstavili su gradonačelnik Grada Buzeta g. Valter Flego, gradonačelnik Grada Pule g. Boris Miletić te Gordana Lalić i Ugo Musizza, autori Akcijskog plana Grada Poreča.   

Akcijski planovi jedan su od glavnih rezultata City_SEC projekta, a izrađeni su na kraju projekta od strane samih gradova te uz podršku IDA-e. Naime, kroz provedbu aktivnosti projekta, sustavno i planski ojačani su ljudski resursi uključenih gradova te su isti svojim kapacitetima izradili predmetne zahtjevne dokumente, koje će redovito revidirati sukladno tekućim aktivnostima i ostvarenim rezultatima.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje.