14.12.2021

Održana završna konferencija, SC i GA sastanak te javni event projekta AdSWiM

Dana 14. prosinca 2021. godine, u organizaciji vodećeg partnera Sveučilišta u Udinama (IT), organizirana je online završna konferencija projekta AdSWiM programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020. na kojoj su sudjelovali svi partneri projekta. Završna konferencija je ujedno bila i javni događaj putem kojeg su svi zainteresirani mogli pratiti koje su se sve aktivnosti i ciljevi u ove tri godine implementacije projekta ostvarili. Prije početka javne konferencije, organiziran je partnerski sastanak i glavna skupština projekta na kojoj se raspravljalo o završnom izvješću projekta te objavi zajedničkih rezultata. Za Centar METRIS kao partnera br.13 prezentacije o aktivnostima Centra u sklopu projekta AdSWiM držali su Josipa Bilić i naš vanjski suradnik dr.sc. Vice Šoljan.