04.11.2019

Otvoreni postupak javne nabave sustava za automatski nadzor mikrobiološkog opterećenja vode u sklopu projekta WATERCARE

Dana 04.11.2019. na Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je javni natječaj za nabavu sustava za automatski nadzor mikrobiološkog opterećenja vode, u sklopu provedbe projekta WATERCARE (broj objave 2019/S 0F2-0043445). Natječaj je otvoren do 22.11.2019., a dokumenti se mogu preuzeti na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr  i ovdje.