11.10.2019

Partnerski radni sastanak projekta ASTERIS

Predstavnici METRIS-a sudjelovali su na radnom sastanku partnerskih institucija u projektu ASTERIS u organizaciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, na kojemu su razmijenjeni podaci o dosad provedenim aktivnostima, dogovoreni sljedeći koraci provedbe te je ujedno organiziran posjet odabranoj studijskoj lokaciji u dolini rijeke Neretve.

Projekt Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios (akronim ASTERIS) je 85% sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program prekogranične suradnje INTERREG V A Italija Hrvatska, ima ukupni proračun 1.026.244,20 EUR i cilj da se, na temelju procjene infiltracije morske vode identificiraju i mapiraju potrebe i prepreke u upravljanju rizicima zagađenja pitke vode, i pruže praktični alati za održivo upravljanje obalnim vodonosnicima.

Projekt je u provedbi od 1. siječnja 2019. godine te njegova provedba traje 24 mjeseca. Vodeći partner je Sveučilište u Urbinu „Carlo Bo“, a partneri su Nacionalno istraživačko vijeće – Consiglio Nazionale delle Ricerche, talijanske općine Fano i Ravenna, Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša i Hrvatske vode.