06.04.2011

Početak provedbe projekta METRIS Plus

U srijedu 6. travnja 2011. u L'Aquili je održana implementacijska radionica za vodeće partnere projekata za koje je odobreno financiranje u sklopu IPA Adriatic CBC programa 2007-2013. Za projekt METRIS PLUS radionici su prisustvovali Darko Lorencin, direktor IDA-e, te stručna suradnica Tamara Kiršić i voditeljica METRIS-a Tea Rosanda. Ukupna vrijednost projekta je 1.768.374,00 EUR, a trajanje projekta je 36 mjeseci.