14.03.2013

Posjeta MBA studenata iz Bangkoka

U sklopu svog studijskog putovanja, u četvrtak, 14. ožujka 2013. godine Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS posjetili su MBA studenti sa Sveučilišta Kasetsart - Kasetsart International MBA iz Bangkoka. Pod vodstvom profesora Nirundona Tapachaija, 14 je studenata upoznato sa radom našeg Centra te radom Istarske razvojne agencije (IDA-e). Kroz prezentaciju te razgovor studenti su imali prilike saznati više o stanju u istarskom gospodarstvu i o ulozi IDA-e u razvoju istarskog gospodarstva.

Studijsko putovanje MBA studenata je organizirano sa svrhom uspostavljanja suradnje sa Ekonomskim fakultetom u Puli „Mijo Mirković“ te Ekonomskim fakultetom u Osijeku. Tijekom ovog putovanja, osim što su imali prilike upoznati se i sa radom pulskog Sveučilišta, studenti su organiziranim izletima posjetili sve pulske znamenitosti.