14.05.2021

Posteri Kultura u praktikumu i STEM bonton - Festival znanosti 2021

U sklopu ovogodišnjeg Festivala znanosti s temom ''Kultura znanosti'', djelatnici METRIS-a su izradili dva edukativna postera naziva ''STEM bonton'' i ''Kultura u praktikumu'' koje su podijelili osnovnim i srednjim školama, fakultetima Sveučilišta Jurja Dobrile te Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije.
Posteri će ukrasiti učionice i praktikume te učenicima i studentima dati važne smjernice za siguran rad u praktikumu i za malo svima neophodnog STEM bontona.