15.04.2019

Potpisan sporazum o suradnji u razvoju Politehnike Pula

U sjedištu Istarske županije, danas je potpisan sporazum kojim će se unaprijediti preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studijski programi, sukladno postavljenim ciljevima Strategije obrazovanja Istarske županije. Potpisivanju ovog sporazuma, pristupile su županijske agencije i ustanove, koje će pružiti potporu Politehnici Pula u ostvarenju strateških smjernica razvoja visokog učilišta i njegovu transformaciju u Istarsko veleučilište, a kako bi se unaprijedila kvaliteta i kultura studiranja u Istarskoj županiji na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima. Centar za istraživanje materijala METRIS će s ostalim potpisnicima sporazuma, pružiti Politehnici Pula pomoć pri razvoju visokog i cjeloživotnog obrazovanja, novih studijskih programa, sustava profesionalnog usavršavanja, znanstvenih disciplina, kvalitetne strukture nastavnog kadra te unaprjeđenju nastave kroz razvoj specijaliziranih Laboratorija.