24.06.2019

Poziv na 2. javni događaj (Public Event) u skolpu projekta WATERCARE (Interreg IT-HR)

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u četvrtak 27. lipnja u MMC-u u Barbanu na 2. javnom događaju u sklopu projekta WATERCARE. Domaćini događaja su Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS i Općina Barban. Šira javnost biti će upoznata sa ciljevima i planiranim rezultatima projekta WATERCARE te će se održati i press konferencija. Besplatan prijevoz je osiguran za sve sudionike, a autobus polazi u 9:45 s velikog parkirališta OB Pula. Prije polaska osigurano je stručno vođenje i upoznavanje s laboratorijima METRIS-a.

 

Zaista nam je drago što imamo priliku upoznati javnost s našim projektom WATERCARE odobrenog i financiranog iz programa INTERREG HR-IT u kojem METRIS sudjeluje o kao partner. Trajni rezultat projekta biti će postavljanje senzora u Raškom zaljevu koji u stvarnom vremenu dojavljuju ukoliko dođe do onečišćenja mora. Projekt prvenstveno želi zaštiti kakvoću mora za kupanje na lokacijama ušća rijeka u Jadransko more gdje dolazi do onečišćenja i to najviše u doba visokih vodostaja, znači nakon obilnih kiša. Talijanski partneri orijentirani su upravo na rješenje tog problema s obzirom da im se rijeke izlijevaju u velikim turističkim gradovima i nose značajna fekalna onečišćenja. Kod nas u Istri je kakvoća mora za kupanje izvrsna te želimo ovaj projekt iskoristiti kako bi u Raškom zaljevu postavili dodatno i sustav senzora koji će odjavljivati onečišćenja uzrokovana naftom i motornim uljima te pesticidima i herbicidima. Na taj način bi se pravovremenom reakcijom izbjegle havarije kakvu smo imali nažalost primjerice prošlog ljeta, odnosno omogućila bi se pravovremena intervencija prije nego se desi katastrofa. Uvala Blaz je izabrana pomno biranim modelom za koji se koriste brojni podaci o batimetrijskim izmjerama, salinitetu, kakvoći mora, valovima i strujama. Također to je prva plaža u Raškom zaljevu, gledano od Ušća te se na njoj mogu odmah detektirati onečišćenja koje donosi rijeka i onečišćenja koja mogu nastati u luci Raša.