20.12.2021

Predstavljanje brošure projekta AdSWiM

Tijekom prosinca 2021. godine izrađena je brošura projekta AdSWiM programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020. u kojoj je predstavljen sam projekt, sve partnerske institucije koje rade na implementaciji projekta, različiti aspekti implementacije projekta te aktivnosti koje su odrađene u sklopu projekta predstavljene kroz intervjue sa zaposlenicima partnerskih institucija.

Brošure na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku možete pronaći, pročitati i skinuti na sljedećim poveznicama:

AdSWiM brošura - HR
AdSWiM brochure - ENG
AdSWiM brochure - IT