27.06.2019

Predstavljanje projekata WATERCARE, ASTERIS i AdSWiM u sklopu INTERREG programa Italija-Hrvatska

Na konferenciji za medije održanoj dana 28.06.2019. u Barbanu predstavljen je projekt Watercare. Predstavnicima javnosti i partnerima u projektu obratili su se Dalibor Paus, načelnik Općine Barban, dr.sc. Daglas Koraca, ravnatelj ravnatelj Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS i prof. Mauro Marini ispred ustanove Centro Nazionale di Ricerca iz Italije.

Riječima dobrodošlice i s nekoliko važnih informacija o Općini Barban obratio se načelnik Paus nazočnima te naglasio veliko zadovoljstvo i važnost sudjelovanja Općine Barban u projektu Watercare. Ne samo da će se konačnim ciljem, postavljanjem senzoričkih instrumenata u Uvali Blaz osigurati nadzor i praćenje onečišćenja mora Barbanske rivijere, već će se time zasigurno povećati kvaliteta života svih stanovnika jer će se moći nadzirati kvaliteta morske vode koja je također vrlo važna cijeloj Barbanštini. „Budućem razvoju Barbanštine i smjeru koji smo odabrali, da imamo kvalitetan i održivi turizam, itekako je važna kvaliteta i čistoća mora,“ istaknuo je načelnik Dalibor Paus.

Iako je današnja konferencija bila na temu predstavljanja projekta Watercare, Koraca je ukratko predstavio sva tri projekta. Watercare, Asteris i AdSwim su projekti koji su povezani na razini tematike, svrhe i opće koristi za širu zajednicu, koja će se ostvariti kroz realizaciju aktivnosti i projektnih ciljeva, usmjerenih u zaštitu vodnog dobra i poboljšanju uvjeta života stanovništva na obalnom području.

Projekt ASTERIS (naziv projekta dolazi od odabranih slova iz duljeg naziva projekta Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios) ima ukupni proračun od 1.026.244,20 EUR, od čega za METRIS 156.419,20 EUR a vodeći partner je University of Urbino "Carlo Bo". METRIS će u dvogodišnjem razdoblju trajanja projekta, između ostalih zadataka biti zadužen za izradu karte osjetljivosti na intruziju morske vode u obalnim vodonosnicima na makroregionalnoj razini (Jadran) koja će se temeljiti na budućim scenarijima porasta razine mora i hidrologijskog ciklusa. Također, definirat će se najbolje prakse i dati jasne smjernice za upravljanje ranjivim vodonosnicima kroz provedbu analiza u Italiji i Hrvatskoj.

Projekt AdSWiM (Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea) ima ukupni proračun od 2.035.703,13 EUR, od čega za METRIS 66.887,50 EUR, a vodeći partner je University of Udine (UNIUD). Tijekom projekta, METRIS će dvije godine provoditi analize kemijskih i mikrobioloških onečišćenja na lokacijama ispusta u more te u odabranim postrojenjima za obradu otpadnih voda; kao i za razvoj inovativnih metoda analiza navedenih onečišćenja i unaprjeđenje sustava obrade otpadnih voda. Konačni cilj je očuvanje i poboljšanje kvalitete morske vode u kemijskom i mikrobiološkom smislu te očuvanje ekološkog statusa Jadranskog mora.

Projekt WATERCARE (Water management solutions for reducing microbial environment impact on coastal areas) koji u dvije i pol godine trajanja ima ukupni proračun od 2.833.019,40 EUR, od čega za METRIS 206.559,40 EUR, a vodeći partner je National Research Council - Institute of Marine Sciences (CNR-ISMAR). Cilj projekta je realizacija pilot postrojenja koje obrađuje emisije otpadnih voda pri opterećenju oborinama kako bi se smanjila mikrobna kontaminacija okoliša jadranskog područja, a koje je osobito ranjivo prema posljedicama klimatskih promjena, što je i dokazano brojnim istraživanjima. Obilne kiše uzrokuju značajnije poplave rijeka a posljedice na okoliš su velike. Jedna od glavnih posljedica je smanjenje kvalitete vode za kupanje zbog fekalne kontaminacije koja potječe od lokalnih kanalizacijskih sustava i lokalne poljoprivrede. U sklopu projekta razvit će se integrirani sustav kvalitete vode (WQIS) koji će staviti u korelaciju meteorološke događaje i reakciju sustava odvodnje u odnosu na mikrobiološki utjecaj otpadnih voda na vodu za kupanje. Ono što su se svi govornici složili da je postavljanje ovog sustava itekako vrlo važno za razvoj turizma i očuvanje prirode. METRIS će u Uvalu Blaz postaviti sustav senzora koji će pratiti bakterijsko onečišćenje mora u Raškom zaljevu uzrokovano ulijevanjem Rijeke Raše, posebice u periodima visokog vodostaja. Senzorika upozorava na pojavu onečišćenja u realnom vremenu pa se samim time omogućava pravovremena intervencija u slučaju havarija. Sustav će osim bakterijskog, pratiti i onečišćenja uzrokovanim izljevima nafte i motornih ulja te kemikalija (pesticida, herbicida i insekticida) koji s poljoprivrednih površina ulaze u more putem Rijeke Raše. Postavljanje senzora u Uvalu Blaz očekuje se na proljeće 2020. godine.