16.05.2011

Predstavljen projekt METRIS PLUS

U prostorima Centra za istraživanje metala - METRIS, u ponedjeljak 16. svibnja 2011. održana  je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt METRIS PLUS. Projekt METRIS PLUS - Jačanje istraživačkog-inovacijskog potencijala jadranskog prekograničnog područja putem zajedničkih istraživanja pod vodstvom Centra za istraživanje metala - METRIS, odobren je za financiranje u okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć- IPA - Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 (OP Prioritet 1. Gospodarska, društvena i insititucionalna suradnja, Mjera 1.1. Istraživanje i inovacije). Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija, a partneri su Istarska županija, SVIM - Regionalna razvojna agencija Regije Marche (Italija), UIP - Univerzitetni razvojni centar in inkubator Primorske (Slovenija), SERDA - Sarajevska regionalna razvojna agencija (BiH), ALMA MONS - Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća, Novi Sad (Srbija). Suradnici u projektu su: Visoka tehnička škola u Puli, Politehnički studij i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Cilj projekta je poboljšati istraživačko-inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom te  istraživačkom sektoru. Specifični cilj projekta je ojačati znanstvene, tehnološke i istraživačke kapacitete prekograničnog područja u sektoru eko-inovacija te podržati inicijative koje razvijaju eko-inovativne tehnologije u sustavima pročišćavanja otpadnih voda. Aktivnosti projekta provodit će se kroz slijedeće radne pakete:     * upravljanje projektom i koordinacija prekograničnih aktivnosti;     * komunikacijske i diseminacijske aktivnosti te širenje znanja;     * analiza stanja pročistača otpadnih voda u regijama uključenim u partnerstvo;     * koordinacija zajedničkih prekograničnih aktivnosti;     * definiranje metodologije  istraživanja i ciljanih eko-inovacija;     * pilot aktivnost i- istraživanje u području zaštite okoliša: izrada koncepta i prototipa eko-inovativnog pročistača otpadnih voda s ugrađenim metalnim dijelovima i monitoring;     * prijenos znanja i iskustva;     * interna evaluacija i osiguranje kvalitete. Ukupna vrijednost projekta je 1.768.374,00 EUR, od čega se iz sredstava Europske Unije kroz program IPA sufinancira 85 % odnosno 1.503.117,90 EUR. Početak provedbe: 01. ožujak 2011. Trajanje provedbe: 36 mjeseci.