30.03.2010

Predstavljene usluge Centra METRIS za istraživanja na kulturnom dobru

U prostorima Centra za istraživanje metala Istarske županije, koji djeluje u sklopu Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o.,  u utorak, 30. ožujka 2010. godine održana je prezentacija na temu "Mogućnosti korištenja usluga Centra METRIS za istraživanja na kulturnom dobru".

Prezentacija je bila namijenjena svim zainteresiranim dionicima koji djeluju u sektoru konzervatorstva, restauratorstva i istraživanja na kulturnom dobru te ostalima koji su zainteresirani upoznati se s mogućnostima analiza, istraživanja i razvoja u okviru novoosnovanog Centra METRIS. Tridesetak sudionika prezentacije imalo je tako prilike saznati nešto više o samom METRIS-u i njegovim osnovnim aktivnostima te značaju i mogućnostima istraživanja na kulturnom dobru uz pomoć sofisticirane opreme Centra. Naime, cilj prezentacije bio je upravo predstaviti segment širokog spektra mogućnosti primjene opreme Centra, koji je u svojoj početnoj fazi usmjeren na metale, no nudi brojne mogućnosti istraživanja raznih materijala.

O mogućnostima korištenja usluga METRIS-a za istraživanja na kulturnom dobru govorila je diplomirna konzervatorica i polaznica studija primijenjene kemije u restauraciji Tea Zubin. Kako je tijekom prezentacije istaknula, istraživački radovi i sva znanstvena istraživanja na kulturnom dobru prvenstveno služe kako bi se kulturno dobro (slika na platnu, građevina, freska, anfora,...) bolje upoznalo. Prema riječima Zubin, poznavati kulturno dobro u njegovim materijalnim aspektima i zatim precizno odrediti njegovo konzervacijsko stanje, odnosno utvrditi promjene koje su dovele do stanja u kojemu je predmet zatečen, znači i mogućnost određivanja najbolje metode njegove konzervacije te ukoliko je nužno i restauracije.

Pri osmišljavanju projekta stvaranja Centra METRIS, oprema je bila predviđena prvenstveno za istraživanje metala, no nije ograničena na istraživanja isključivo te vrste materijala. Postojeći pretražni elektronski mikroskop s emisijom polja (FE-SEM, Field Emission Scanning Electron Microscope) i optički mikroskop u mogućnosti su analizirati veliki broj uzoraka te su analize tim instrumentima u istraživanjima kulturnog dobra uobičajene. Tim je strojevima moguće odrediti porijeklo kulturnog dobra, saznati nešto više o povijesnim okolnostima predmeta, umjetničkoj tehnici te primjerice odrediti njegovu starost. Upravo stoga, METRIS-ovu opremu moguće je koristiti i u svrhu istraživanja na kulturnom dobru, što je struci danas i predstavljeno.