26.02.2021

Predstavnicama studijskog posjeta prezentiran projekt AdSWiM

Dana 26. veljače 2021. godine Ustanovu METRIS su u sklopu studijskog posjeta posjetile profesorice i doktorandice sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te im je tom prilikom, među ostalim, prezentiran i rad Ustanove METRIS na projektu AdSWiM.