26.06.2008

Predstavnici IDA-e na prezentaciji JSM 6490 LV mikroskopa s EDS spektrometrom

U okviru provedbe pripremnih aktivnosti za predstojeću realizaciju projekta MET.R.IS., predstavnici IDA-e prisustvovali su prezentaciji JSM 6490 LV mikroskopa s EDS spektrometrom. Prezentacija je održana 26. i 27. lipnja 2008. u JEOL demo centru u Parizu.