23.12.2019

Predstavnicima Upravnog vijeća Ustanove METRIS prezentiran rad na projektu AdSWiM

Predstavnicima Upravnog vijeća Ustanove METRIS prezentiran rad na projektu AdSWiM
U sklopu redovite sjednice Upravnog vijeća Ustanove METRIS, vijećnicima je prezentiran rad djelatnika na projektu AdSWiM. Vijećnicima je izložen proces priprave aerobne granulirane biomase koja bi pospješila sam proces i energetsku učinkovitost procesa obrade otpadnih voda te princip izrade „whole-cell“ biosenzora za analizu teških metala u matrici morske vode.

Projekt AdSWiM povezuje znanstveno-istraživačke institucije, općine/lokalne samouprave i voditelje postrojenja obrade urbanih otpadnih voda čiji su ispusti locirani u moru kako bi se održala i poboljšala kvaliteta morske vode. Kvaliteta morske vode nejednolika je u jadranskom moru; postoje nerazmjeri između nutrijenata/organskih tvari/mikrobiološkog onečišćenja u različitim prekograničnim područjima koji za sobom povlače gubitak integriteta ekosustava te se ovim projektom želi utvrditi da li su postrojenja obrade urbanih otpadnih voda s ispustima lociranima u moru jedan od uzorka ovog nerazmjera te ukoliko jesu, utvrditi način optimizacije istih. Provodi se od 2019. godine, a partnerstvo projekta sačinjavaju Sveučilište u Udinama kao glavni partner, općina Pescara, općina Udine, Politehnika Marche, CAFC S.p.A., Institut za kristalografiju CNR-IC, Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku OGS, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Zavod za javno zdravstvo Zadar, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Javna ustanova IZVOR Ploče te Ustanova METRIS.