12.04.2010

Prezentacija METRIS-a u Zadru

U prostorima Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, u petak, 16. travnja 2010. s početkom u 11:00 sati bit će održana prezentacija Centra za istraživanje metala Istarske županije - METRIS.

Prezentacija će biti usmjerena na predstavljanje mogućnosti korištenja usluga METRIS-a za istraživanja na kulturnom dobru, a bit će namijenjena djelatnicima sektora konzervatorstva, restauratorstva i istraživanja na kulturnom dobru te svima koji se žele pobliže upoznati s mogućnostima analiza, istraživanja i razvoja u okviru istraživačkog centra METRIS u Puli.