19.03.2012

Prezentacija Programa PoC 21.03.2012. u Puli

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - BICRO objavio je 4. javni poziv za prijavu projekata u Program provjere inovativnog koncepta (PoC). Poduzetnicima te znanstvenicima i istraživačima PoC pruža mogućnost provjere da li je njihov novoosmišljeni proces, tehnologija ili rezultat istraživanja tehnički izvediv i da li ima potencijalno komercijalnu primjenu. Informacije o Programu i dokumentacija za prijavu dostupne su na internet stranicama IDA-e: www.ida.hr, METRIS-a: www.metris-research.com odnosno na webu BICRO-a: http://www.bicro.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=658&Itemid=420%20

U srijedu 21. ožujka 2012. s početkom u 10 sati u dvorani Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. u Puli, Mletačka 12 (4. kat) bit će održana prezentacija Programa PoC te će se potencijalne prijavitelje upoznati s načinom prijave na natječaj. Prijave se vrše e-mailom na sljedeću adresu: tea.rosanda@ida.hr