10.05.2021

Prezentacija projekta WATERCARE na 6. EUSAIR Forumu

Dana 10. svibnja 2021. godine, u sklopu 6. EUSAIR Foruma i u organizaciji Sveučilišta „Carlo BO“ iz Urbina te projekta ASTERIS, svoj su rad na projektu WATERCARE programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020. predstavile partnerske organizacije.
U ime projekta WATERCARE svoj rad su predstavili gđa Ivana Kristović i gosp. Ivo Duračić iz Dubrovačko-neretvanske županije kao predstavnici hrvatskih partnera u projektu te gosp. Luigi Bolonigni iz regije Marche te gđa Antonella Penna iz Sveučilišta u Urbinu kao predstavnici talijanske strane ovog partnerstva u kojem sudjeluje i Centar METRIS.