17.04.2020

Pri kraju izrada priručnika za praktičan rad na 3D printerima u sklopu projekta 3D FOR VET

U sklopu projekta 3D FOR VET programa Erasmus+, djelatnici METRIS-a su u proteklim mjesecima izrađivali različite aktivnosti koje će biti sastavni dio Priručnika za praktičan rad profesora i učenika na 3D printerima, kao jedan aspekt Intelektualnih ostvaraja ovog projekta. Priručnik te odgovarajuće vježbe bit će objavljene i predstavljene na službenim stranicama projekta, kao i mrežnim stranicama partnera. Ovom se prilikom zahvaljujemo i svesrdnoj tehničkoj volonterskoj pomoći velikog entuzijasta u 3D printanju gosp. Valdija Glavića.