17.03.2010

Priprema METRIS-a za ustrojstvo laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025

Djelatnik METRIS-a, Davor Mandić, mag. ing. mech., od 09. do 11. ožujka 2010. polazio je seminar o Ustrojstvu laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025 Hrvatske akreditacijske agencije i Centra za transfer tehnologije u Zagrebu.

Navedena edukacija prvi je korak prema akreditaciji naših laboratorija te slijedi ostala procedura koju od otvorenja Centra pripremaju djelatnici METRIS-a. Završetak akreditacije laboratorija očekuje se unutar godine dana, što će METRIS-u omogućiti proširenje usluga na izdavanje atesta te unaprijediti usluge koje pruža Centar.