05.07.2018

Produljen rok za dostavu projektnih prijava Programa provjere inovativnog koncepta PoC7

05. srpnja 2018. produljen je rok za dostavu projektnih prijava Programa provjere inovativnog koncepta PoC7 do petka 07.09.2018. do 16:00:00 sati.

Za više informacija:·

https://hamagbicro.hr/vijesti-i-najave/ 

https://hamagbicro.hr/javni-poziv-poc7/