02.04.2020

Projekt AdSWiM – gostovanje u emisiji Sconfinamenti u eteru Radio RAI3

2. travnja 2020. u vremenu od 16:00 do 16:45 u eteru Radio RAI3 Friuli Venezia Giulia održano je gostovanje predstavnika institucija uključenih u provedbu projekta AdSWiM financiranog iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska, u kojem je METRIS projektni partner. Teme emisije bile su upravljanje vodnim resursima i zbrinjavanje otpadnih voda urbanih područja, a u predstavljanju projekta sudjelovali su Michele Mion (CAFC S.p.A.), Sabina Susmel (Sveučilište u Udinama), Agnese Presotto (Comune di Udine) i Daglas Koraca (METRIS).
Projekt AdSWiM (punog naziva „Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic sea - AdSWiM“) povezuje znanstveno-istraživačke institucije, lokalne samouprave i vodstva postrojenja obrade urbanih otpadnih voda čiji su ispusti locirani u moru kako bi se održala i poboljšala kvaliteta morske vode. Kvaliteta morske vode nejednolika je u Jadranskom moru - postoje nesrazmjeri između količina nutrijenata, organskih tvari i mikrobiološkog onečišćenja u različitim prekograničnim područjima, koji za sobom povlače gubitak integriteta ekosustava te se ovim projektom želi utvrditi jesu li postrojenja za obradu urbanih otpadnih voda s ispustima lociranima u moru jedan od uzorka ovog nesrazmjera, te ukoliko jesu, utvrditi način optimizacije istih.
Cilj projekta AdSWiM je poboljšati i kvalitetu voda za kupanje kao i ekološku razinu morskog i obalnog ekosustava što u konačnici rezultira osnaživanjem integriranih prekograničnih procesa upravljanja vodnim resursima stvaranjem temelja za objektivnu razmjenu iskustava između lokalnih samouprava i relevantnih stručnjaka u polju pročišćavanja urbanih otpadnih voda. Specifični ciljevi ovog projekta su: razvoj inovativnih instrumenata pomoću kojih ćemo doći do novih saznanja i bolje kontrole ekološkog stanja obalne vode u blizini morskih ispusta postrojenja za obradu otpadnih voda, inovativne i ekološke tehnologije obrade urbanih otpadnih voda te promjene određenih regulativa kako bismo postigli više standarde i fleksibilnost zaštite.