05.12.2019

Projekt AdSWiM predstavljen Vijećnicima Istarske županije i predstavnicima Osnivača

Predstavnicima Istarske razvojne agencije d.o.o. te vijećnicima Skupštine Istarske županije predstavljen je i projekt AdSWiM u sklopu studijske posjete, odnosno pete sjednice Odbora za međunarodnu suradnju i europske integracije Skupštine Istarske županije održane na više lokacija.

Predstavnici Osnivača METRIS-a upoznali su se sa aktualnim projektima Ustanove, pa tako i projektom AdSWiM te su kroz obilaske laboratorija dobili uvid u rad Ustanove.

METRIS u projektu uz ostale partnere, aktivno sudjeluje u izradi aerobne granulirane biomase koja bi pospješila sam proces i energetsku učinkovitost procesa obrade otpadnih voda kao i u izradi „whole-cell“ biosenzora za analizu teških metala u matrici morske vode.

Projekt AdSWiM provodi se od siječnja 2019. godine a partnerstvo projekta sačinjavaju Sveučilište u Udinama kao glavni partner, općina Pescara, općina Udine, Politehnika Marche, CAFC S.p.A., Institut za kristalografiju CNR-IC, Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku OGS, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Zavod za javno zdravstvo Zadar, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Javna ustanova IZVOR Ploče te Ustanova METRIS.