23.10.2014

Projekt NEXT

U sklopu projekta NEXT, predstavnici Centra METRIS (IDA-e) sudjelovali su dana na Međunarodnom kongresu prehrambenih tehnologa,biotehnologa i nutricionista gdje su promovirali prekograničnu kolaborativnu tehnološku platformu NEXT IS  koja je dizajnirana za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području. Predstavnici IDA-e su u sklopu konferencije razgovarali s gospodarskim subjektima koji su jedan od instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje sa znanstveno-istraživačkim institucijama, fundamentalnim za kapitalizaciju projekta NEXT. 

Program kongresa možete preuzeti ovdje http://conference2014.pbn.hr/index.php/programme.