06.03.2020

PROJEKT WATERCARE - PRVI PODACI S UŠĆA RAŠE

Tijekom dvodnevne instalacije 04.-05.03.2020. METRIS je u sklopu provedbe projekta WATERCARE (INTERREG HR-IT) uspješno instalirao prethodno nabavljenu i testiranu opremu za automatsko uzorkovanje, senzorski set (morsku sondu) i meteorološku stanicu na lokaciju Crpne stanice Štalije na ušću rijeke Raše. Osim same instalacije, znatno veći izazov je predstavljalo podešavanje parametara, odnosno daljinsko spajanje senzora kako bi podaci pravovremeno i kontinuirano dolazili u laboratorij. Tako smo jutros saznali kako na Raši trenutno puše vjetar i umjereno je vjetrovito te je voda zamućena i vrlo hladna.
To su bile samo početne aktivnosti u sklopu dodatnih testiranja softvera nabavljene opreme koji je instalirao vodeći partner CNR iz Italije. Dalje je u planu izmještanje sonde i automatskog uzorkivača na lokaciju potoka Krapan koji je znatno opterećeniji u smislu zagađenja nego rijeka Raša te će upravo taj potok biti kontrolna točka na kojoj će se za vrijeme kišovitih razdoblja u sezoni kupanja uzrokovati voda u svrhu mikrobiološke kontrole kakvoće mora za kupanje. Model onečišćenja u Raškom zaljevu je u tijeku izrade i temeljem automatskog uzorkovanja i analize pravovremenih podataka moći će se obezbijediti real-time sustav dojave o kakvoći mora na pojedinim lokacijama (plažama) u Raškom zaljevu. Također dobiti će se vrijedni parametri o onečišćenju Krapana i Raše. Hrvatske vode koje su također partner u ovome projektu zatražile su po obavljenoj instalaciji i testiranju opreme koju je nabavio METRIS, premještaj iste na prikladniju lokaciju potoka Krapan te će montaža, instalacija i edukacija biti odrađena uz suradnju sa partnerom Dubrovačko Neretvanskom županijom koji je predvidio tu aktivnost pri planiranju projekta za sve partnere unutar sljedećih mjesec dana, kako bi se automatsko uzorkovanje moglo izvršiti kada razina rijeke poraste i aktivira uređaje nakon prve kiše u mjesecu travnju. Takvim planom sigurno će sve biti spremno prema hodogramu projekta kako bismo ove sezone kupanja imali uspostavljen sustav uzorkovanja, analize i dojave.