30.09.2020

PROJEKT WATERCARE – PRVO UZORKOVANJE USLIJED OBILNIH KIŠA

Djelatnice METRIS-a su zajedno s djelatnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, predstavnikom Hrvatskih voda te izvođačem opreme izvršili prvo automatsko uzorkovanje vode rijeke Raše u periodu 22.-28.09.2020. u tjednu uslijed obilnih i dugotrajnih kiša. Upravo su to momenti koje treba pravovremeno „uhvatiti“ te su na taj način dobiveni reprezentativni uzorci za analizu koji će dati sve potrebne informacije o kakvoći mora u zaljevu uzrokovanih izlijevanjem rijeke Raše uslijed visokog vodostaja. Time je uspješno završen ciklus planiranih uzorkovanja u sezoni kupanja 2020. vezan za provedbu aktivnosti u sklopu WP3 projekta WATERCARE (program INTERREG IT-HR).
Prilikom uzorkovanja s opremom su upoznati predstavnici Hrvatskih voda, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te predstavnik Sveučilišta u Puli. Također je izvješće  o uspješnoj provedbi aktivnosti prezentirano članu savjetodavnog odbora Daliboru Pausu načelniku Općine Barban. Po obavljenom uzorkovanju djelatnice Zavoda su krenule na trodnevno uzorkovanje prijelaznih voda, voda na plažama uvale Trget i Blaz te voda potoka Krapanj (ukupno 12 transekata). S obzirom na završetak uzorkovanja u sezoni kupanja 2020. oprema je dezinficirana, očišćena, kalibrirana te su otklonjene sve nejasnoće u softveru i napravljene potrebne pripreme za uzorkovanje u sezoni kupanja 2021.