18.09.2020

Projekt WATERCARE - Prvo uzorkovanje za lijepog vremena u sezoni kupanja 2020

U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije djelatnici METRIS-a danas su izvršili prvo uzorkovanje za lijepog vremena u sezoni kupanja 2020. te time ostvarili jedan od zadanih ciljeva radnog paketa 3 projekta WATERCARE (programa INTERREG HR-IT).
Naše su se djelatnice prvo našle u Trgetu s predstavnicama Zavoda i napravile sastanak na temu upoznavanja projektnog zadatka radnog paketa 3, koji detaljno objašnjava ciljeve projekta te daje upute o broju uzoraka i lokacijama transekata u prijelaznim vodama te na plažama. Djelatnice zavoda su se uputile barkom izvršiti sva potrebna uzorkovanja morske vode, a naše djelatnice su otišle uzorkovati uz pomoć opreme koja je montirana na Crpnoj stanici Štalije te koja je pripremljena, programirana, podešena i kalibrirana za prvi automatski uzorak. Studenti koji su trenutno na praksi u METRIS-u su također prisustvovali ovom terenskom radu te su upoznati i sa instaliranim naftnim senzorom u luci Bršica. Po automatskom uzorkovanju djelatnice Zavoda dočekane su u Trgetu te su se zajedno s našim zaposlenicama uputile na uzorkovanje vode potoka Krapnja. Po završetku svih transekata su uzorci i iz automatske stanice predani Zavodu na laboratorijsku analizu vode. Zavod će po završetku ispitivanja dostaviti sve potrebne uzorke i parametre METRIS-u i Hrvatskim vodama.
Automatska stanica je resetirana i pripremljena za sljedeće uzorkovanje uslijed obilne kiše koja se očekuje sljedećeg tjedna. Time bi se uspješno ostvarila oba predviđena mjerenja u sezoni kupanja 2020.