14.12.2015

Prva izmjena Javnog poziva za PoC6

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je danas informaciju o prvoj izmjeni Javnog poziva za PoC6. 

Naime, zbog tehničkih radova došlo je i do tehničkih poteškoća u radu sustava za online prijave te se iz tog razloga rok za evaluaciju pretprijava od strane Prepoznatih centara produljuje s 11.12. na 15.12.2015., a rok za predaju prijava produljuje se s 15.01.2016.  na 19.01.2016. do 16 h.

Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Više o samom javnom pozivu ovdje