05.02.2013

Razvojna radionica pri Centru za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

U sklopu provedbe projekta Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija INTERINO, financiranog iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, održana je razvojna radionica za hrvatske partnere projekta u organizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva CEPOR i Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA.

Tema radionice bila je analiza regionalnih podataka prikupljenih od strane svakog pojedinog partnera i izrada zajedničkog dokumenta kojim se obuhvaćaju sve usluge za potporu razvoju poduzetništva te primjeri dobre prakse koji će se predstaviti i implementirati na prekograničnom području provedbe projekta.