03.05.2016

Rezultati pune evaluacije šestog poziva programa PoC

Temeljem zaprimljenih prijava za sufinanciranje iz programa „Program I – Provjera inovativnog koncepta (POC)“ sukladno priručniku za Operativne postupke Programa Provjere inovativnog koncepta i Smjernicama za vrjednovanje i odabir inovativnih projekata za sufinanciranje provedena je puna evaluacija projektnih prijava koje su pozitivno ocijenjene u sklopu provjere kontrolne liste provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti. U dokumentu u prilogu nalazi se rang lista projekata koja je nastala kao rezultat provedenog postupka evaluacije.

Šesti javni poziv za odabir projekata za sufinanciranje iz programa „Program I – Provjera inovativnog koncepta (POC)“ je objavljen 16. studenog 2015.

Rok za pretprijavu bio je 30. studenog 2015. 12 prepoznatih centara zaprimilo je ukupno 430 pretprijava. Prepoznati  centri su odabrali 307 pretprijava koje su zadovoljile kriterije preliminarne evaluacije te su njihovi predlagatelji stekli mogućnost izrade pune prijave.

Rok za predaju pune prijave bio je 19. siječnja 2016. Prepoznati centri zaprimili su 260 punih prijava. Nakon provjere administrativne kontrolne liste od strane prepoznatih centara HAMAG-BICRO je zaprimio 244 prijave.

Više informacija ovdje.