30.01.2013

Sastanak koordinacijske skupine znanstvenih i istraživačkih institucija Istre

U srijedu 30. siječnja 2013., u Institutu za poljoprivredu i turizam održan je drugi sastanak Koordinacijske skupine znanstvenih i istraživačkih institucija i s njima funkcionalno povezanih subjekata.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Istarske razvojne agencije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Instituta Ruđer Bošković - Centra za istraživanje mora, Rovinj, Agencije za ruralni razvoj Istre AZRRI, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te Opće bolnice Pula.

Na početku sastanka prisutne je pozdravio gradonačelnik grada Buzeta i kandidat za župana Istarske županije, mr.sc.Valter Flego koji je podržao ovu inicijativu, ocijenivši je kao vrlo značajnu za razvoj Istre u smislu planskog povezivanja znanstvene infrastrukture na razini Županije s ciljem maksimalnog i koordiniranog iskorištenja postojećih ljudskih i materijalnih resursa.

Tijekom sastanka definirane su konkretne aktivnosti i koraci koji će se poduzeti u cilju uspostave učinkovite suradnje institucija te povezivanja s gospodarskim sektorom. Dogovoreno je da će se baza podataka institucija uobličiti u web formu dostupnu članovim Koordinacijske skupine, a u narednoj fazi razmotrit će se načini informiranja javnosti o komercijalnim aktivnostima institucija te uslugama za potencijalne korisnike na području Istarske županije. U svakoj instituciji imenovat će se kontakt osoba zadužena za komunikaciju unutar Koordinacijske skupine te informiranje unutar svoje institucije. U narednom periodu sve će institucije izraditi kratku strategiju svojega razvoja, a sve će se strategije uskladiti i objediniti u zajedničku strategiju Istarske županije.

Sljedeći sastanak održat će se početkom ožujka u Pazinu, u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Istre AZRRI.