12.01.2011

Sastanak na temu određivanja strateških projekata u sklopu IPA programa Jadranska prekogranična suradnja

U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u Zadru je 10. i 11. siječnja 2011. održan sastanak hrvatskih članova Zajedničkog nadzornog odbora u okviru IPA programa Jadranska prekogranična suradnja.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Istarske županije i Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o.. 

Nakon Zadra, direktor IDA-e Darko Lorencin i voditeljica METRIS-a Tea Rosanda, otputovali su u Split, gdje je održan sastanak s Anitom Kriško s MedILS-a. Tema sastanka bilo je formiranja budućeg laboratorija za istraživanje antioksidacijskog potencijala mediteranskih namirnica u Puli, u prostorima METRIS-a.