08.12.2010

Sporazum o suradnji s ICS Internationalisierungs Center Steiermark

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. i ICS Internationalisierungs Center Steiermark, dana 07. prosinca 2010., u Grazu su potpisali generalni Sporazum o suradnji. Navedeni Sporazum potpisan je u sklopu dvodnevnog posjeta izaslanstva Istarske županije štajerskoj, organiziranog s ciljem jačanja suradnje dviju regija.

Sporazum je potpisan s ciljem operacionalizacije suradnje institucija javnog sektora dviju regija, a s naglaskom na istraživanje i razvoj te uključivanje privatnog sektora Istre u programe Europske unije i bilateralne programe s Republikom Austrijom. Također, posredstvom ICS-a, direktor IDA-e Darko Lorencin, savjetnik Boris Sabatti te voditeljica METRIS-a Tea Rosanda, član Uprave CIMOSA-a Krešimir Kisiček i voditelj ACH - Automobilskog Clustera Hrvatske Robert Zornada, susreli su se s predstavnicima nekoliko štajerskih institucija sektora istraživanja i razvoja, automobilske i metalne industrije. U štajerskoj djeluju tri od kupuno sedam austrijskih centra izvrsnosti, a predstavnici Istarske županije, u organizaciji ICS-a, posjetili su dva √¢‚Ǩ‚Äú AVL √¢‚Ǩ‚Äú Virtual Vehicle i PCCL √¢‚Ǩ‚Äú Polymer Competence Center Leoben GMBH. Navedeni centri izvrsnosti pokrenuti su kao javno privatno partnerstvo u svrhu poticanja istraživanja i razvoja te primjene navedenog u industriji.

Tijekom posjeta štajerskoj, jedan od ključnih sastanaka bio je onaj s regionalnim  automobilskim klasterom √¢‚Ǩ‚Äú AC Styria, s čijim je vodstvom dogovorena suradnja po pitanju zajedničkog kandidiranja projekata. Slično je dogovoreno i prilikom susreta s predstavnicima Tehničkog Sveučilišta u Grazu te predstavnicima ostalih štajerskih institucija nadležnih za međuregionalnu i međunarodnu suradnju, odnosno osmišljavanje, izradu i kandidiranje projekata na pretpristupne fondove, ali i ostale programe EU poput FP7. Dogovoreno je da će se s izradom te potom kandidiranjem projekata započeti već u siječnju iduće godine. Navedeni projekti bit će fokusirani i na daljnji razvoj Centra za istraživanje metala METRIS te suradnju komunalnih poduzeća dviju regija po pitanju pročišćavanja otpadnih voda, reciklaže i selektivnog prikupljanja otpada.