25.10.2016

Strateško partnerstvo na prijavi projekta Centra kompetencija za napredne materijale

22. i 23. rujna 2016. održani su radni sastanci i potpisan je Sporazum o zajednici prijavitelja u cilju učinkovite suradnje na projektima istraživanja i razvoja s partnerima Sveučilištem u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilištem u Zagrebu Metalurški fakultet, EKO. - ADRIA d.o.o., KAPITEL d.o.o., ALMOS d.o.o. i ALVEUS d.o.o., za prijavu na natječaj Ministarstva gospodarstva za podršku razvoju Centara kompetencija.

Natječaj se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a rok za prijavu je 31.10.2016.