06.03.2015

Studenti poslijediplomskog studija iz Francuske posjetili METRIS

U sklopu studijskog putovanja u Hrvatsku, METRIS je jučer posjetila grupa polaznika poslijediplomskog studija europrojektiranja pri Svečilištu Cergy-Pontoise, smještenom pokraj Pariza u Francuskoj.

Grupa studenata navedenog međunarodnog studija, METRIS je posjetila u okviru kolegija Europski studiji i međunarodni odnosi, a razlog posjete bilo je upoznavanje s institucijama nastalim provedbom EU projekata, odnosno konkretnije u slučaju METRIS-a, povlačenjem sredstava iz programa PHARE 2006. Studentima su predstavljeni EU projekti u kojima je METRIS do sada sudjelovao te aktivnosti i usluge namijenjene gospodarstvu.