27.07.2022

Studentima sa stručne prakse prezentiran projekt HATCH

U sklopu ljetne studentske prakse i boravka na Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč, studenti Mihaela Šimunić i Hrvoje Korovljević imali su priliku izvršiti dio laboratorijskog rada u našem Centru. Mihaela Šimunić je studentica Molekularne biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok je Hrvoje Korovljević student smjera Biologije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zajedno s Mirelom Uzelac, mag.oecol. te mentoricom tokom stručne prakse dr.sc. Danijelom Poljuhom sa Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, uz rad u laboratoriju prezentiran im je sveukupni rad našeg Centra te među ostalim i naš klaster projekt HATCH-Hadriaticum DATA HUB, programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020.