22.02.2013

Studijski posjet djelatnika Istarske razvojne agencije – primjer dobre prakse

U sklopu Transverzalnog programa koji je dio Programa za cjeloživotno učenje u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU sa sjedištem u Zagrebu i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxelles-u, realizirana je aktivnost Studijskog posjeta pod nazivom „Sustainable Network of Research and Education in Natural Science and Technology“ u kojoj je sudjelovala djelatnica IDA-e, dr. sc. Danijela Poljuha. Studijski posjet na temu uspostavljanja suradnje istraživačkih i obrazovnih institucija na području prirodnih znanosti i tehnologije održan je u Austriji, u listopadu 2011., a domaćin Posjeta bio je istraživački i obrazovni centar AREC (Agricultural Research and Education Centre) iz Irdninga u Štajerskoj. Uz domaćina na studijskom posjetu sudjelovalo je još osam sudionika iz šest europskih zemalja.

Ovaj je Posjet nedavno je odabran za primjer dobre prakse u Hrvatskoj i više o njemu može se naći na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU http://mobilnost.hr/index.php?id=732.