22.11.2021

Studijski posjet i prezentacija projekta AdSWiM

Dana 22. studenog 2021. godine Centar METRIS su posjetile delegacija srednjih škola iz Pule te studentice koje su na Istarskom veleučilištu u sklopu Erasmus+ programa mobilnosti. Delegaciji je predstavljen rad naših laboraorija, svi naši projekti u implementaciji pa tako i projekt AdSWiM.