22.03.2013

Studijski posjeti sustavima za pročišćavanje otpadnih voda u Regiji Marche u sklopu projekta METRIS PLUS

U sklopu aktivnosti provedbe projekta METRIS PLUS, 22. ožujka 2013. godine predstavnici IDA-e imali su prilike upoznati se sa sustavima za pročišćavanje otpadnih voda u Regiji Marche.

Tijekom boravka u Anconi organizirana su dva studijska posjeta. Prvi study visit je bio sustavu za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Jesi, a drugi sustavu za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda tvrtke Somacis koja se bavi proizvodnjom elektroničkih komponenti.

Projekt Boosting Research and Innovation Potential of the Adriatic Cross-border Area in a Joint Research Initiative led by Metris Research Centre – METRIS Plus odobren je za financiranje u okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć- IPA - Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 (OP Prioritet 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja, Mjera 1.1. Istraživanje i inovacije). 

Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija, a partneri su Istarska županija, SVIM – Regionalna razvojna agencija Regije Marche (Italija), UIP – Univerzitetni razvojni centar in inkubator Primorske (Slovenija), SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija (BiH), ALMA MONS -Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća, Novi Sad (Srbija). Suradnici u projektu su: Visoka tehnička škola u Puli, Politehnički studij i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Glavni cilj projekta je poboljšati istraživačko-inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja, putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom i istraživačkom sektoru. Specifični cilj projekta je ojačati znanstvene, tehnološke i istraživačke kapacitete prekograničnog područja u sektoru eko-inovacija te podržati inicijative koje razvijaju eko-inovativne tehnologije u sustavima pročišćavanja otpadnih voda.