11.10.2021

Sudjelovanja na 27. Hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera

Od 5. do 8. listopada 2021. godine u Velom Lošinju održan je 27. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera te međunarodni skup Vladimir Prelog u organizacijski Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa na kojem su sudjelovali i djelatnici Centra METRIS u posterskoj sekciji Materijali i nanotehnologije sa posterima naziva ''Analyses on chemical and mechanical stripping of coatings on metal plate mock-ups'' te ''Aging of photocatalysts TiO2, TiO2 / multiwall carbon nanotubes and TiO2 / graphene oxide in air''. Posteri su napravljeni u suradnji s partnerskim institucijama: Gradski muzej Sisak te Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije i Metalurškim faluktetom Sveučilišta u Zagrebu. Oba postera rezultati su projekata, a prvi je ujedno i direktan rezultat projekta kojeg je provodio Centar METRIS - Conservation of Art in Public Spaces (CAPuS) programa Erasmus+.