01.12.2010

Suradnja Politehnike i METRIS-a

 

 

 

 

 

 

Dana 25. studenog 2010., u prostorima mehaničkog laboratorija Centra za istraživanje metala METRIS, održana je prva pokazna vježba kolegija materijali pri pulskoj Politehnici. Voditelj vježbi bio je METRISOV stručni suradnik Davor Mandić, voditelj mehaničkog odjela Centra.

U sklopu vježbe, studentima 2. godine demonstrirane su osnove vlačnog i tlačnog ispitivanja na univerzalnoj statičkoj kidalici te osnove ispitivanja tvrdoće i mikrotvrdoće. Tijekom drugog semestra bit će održana vježba na kemijskom odjelu, a na temu ispitivanja površine materijala te određivanja kemijskog sastava dvijema metodama. Praktična nastava te direktan uvid u procese ispitivanja studentima omogućuje lakše savladavanje gradiva, ali i upoznavanje s opremom koja postoji u njihovom gradu, odnosno METRIS-u.

Studentima će također biti omogućeno korištenje opreme za izradu diplomskih radova ili kasnije doktorata. U dosadašnjem tijeku, diplomski rad izradila su dva studenta riječkog Tehničkog fakulteta, stručnu praksu u trajanju mjesec dana odradio je student zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a doktorat već nekoliko mjeseci izrađuje profesor pulske Tehničke škole.    Osim industriji i ostalim klijentima iz proizvodnog sektora, METRIS-ova oprema na raspolaganju je znanosti i prosvjeti. Sukladno navedenom, prostore METRIS-a, u prosincu će obići grupe maturanata prirodoslovno matematičke Gimnazije i Medicinske škole, s naglaskom na tematiku vezanu uz fiziku, kemiju i biologiju. Također, METRIS su u studenom obišli maturanti Tehničke škole Pula.

Dogovoreno je i održavanje vježbi iz mikrobiologije za studente Znanosti o moru na METRIS-ovom mikroskopu, kao i održavanje jednog izbornog kolegija za studente Politehnike.