04.04.2019

Terenska nastava za studente strojarstva Tehničkog fakulteta u Rijeci

50-tak studenata strojarstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci posjetilo je danas naš Centar. Studenti su poslušali uvodno predavanje o nastanku ustanove te relevantnim projektima. Zatim su imali stručno vodstvo kroz METRIS s naglaskom na sofisticiranu opremu, akreditirane metode i način provedbe analiza. Po završetku auditornog djela studenti su imali demonstracijsku vježbu u mehaničkom odjelu. Tako su, mehaničke i kemijske metode karakterizacije materija koje uče na fakultetu u sklopu  raznih kolegija, mogli vidjeti u praksi, bolje zaključiti o načinu rada uređaja. Viđena saznanja im mogu služiti pri praćenju nastavnog procesa te u budućem radu.