05.03.2020

Održan treći partnerski sastanak projekta ASTERIS

Održan je treći projektni sastanak projekta „ASTERIS“ u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Održavanje sastanka projektnog tima je bilo predviđeno u Ravenni, no zbog pojave i širenja virusa COVID-19, isti je održan putem videokonferencije 04. ožujka 2020.

Sastanku su se pridružili svi partneri u projektu, te je svaki partner putem prezentacije dao pregled stanja i aktivnosti radnog paketa u kojem sudjeluje. Partneri su se dotakli i poteškoća u provođenju projektnih aktivnosti nastalih zbog iznenadne pojave pandemije koronavirusa, te poduzetih restrikcija u obje države. Predloženo je da se budući sastanci održavaju putem videokonferencije, te da se sagleda mogućnost produženja projekta kako bi se omogućilo da se sve projektne aktivnosti uspješno realiziraju.