19.12.2014

U Balama održana prezentacija "Open Days 2014. - Teritorijalna suradnja kao pokretač pametnih ulaganja za ljude"

Danas je u Balama održana prezentacija "Open Days 2014. - Teritorijalna suradnja kao pokretač pametnih ulaganja za ljude". U ime METRIS-a, nadležnog za koordinaciju programa HORIZON 2020 za Istarsku županiju, na navedenom skupu sudjelovala je stručna suradica Vedrana Grozdanić.

Okupljnima su predstavljeni novi EU programi prekogranične i transnacionalne suradnje u programskom razdoblju 2014.-2020., zatim Europska grupacija za teritorijalnu suradnju EGTC te Europska strategija za Jadransko-jonsku regiju EUSAIR.