02.10.2020

Upoznavanje s projektom AdSWiM

Tijekom 1. i 2. listopada 2020. godine, kroz stručne posjete našoj Ustanovi, upoznali smo s različite subjekte sa projektima koje imamo u provedbi pa tako i sa projektom AdSWiM programa INTERREG HR-IT. 
Stručnjaci sa Sveučilišta u Puli, Filozofskog fakulteta te Odjela znanosti o moru, kao i kolege sa Tehničkog fakulteta u Rijeci, ali i naši poslovni subjekti poput inženjera iz brodogradilišta Tehmnomont su imali prilike upoznati se sa našim radom na aktivnostima u sklopu projekta AdSWiM, njegovim utjecajima na zajednicu te didatktičkim modelima kojima želimo promovirati ekološku svijest među mlađim uzrastima.