05.05.2020

Upute o načinu rada sa strankama tijekom epidemije COVID-19

05.05.2020. Ustanova METRIS uspostavlja redovan rad u uredima i laboratorijima te je, sukladno važećim protuepidemijskim mjerama u cilju smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze COVID-19, način rada reguliran kako slijedi:

- RAD SA STRANKAMA: korisnike se upućuje da komunikaciju s djelatnicima vrše putem telefona, e-maila i pošte, osim u slučaju neodgodivih situacija i tada uz obveznu najavu, kada su dužni komunicirati s djelatnicima na udaljenosti od najmanje 2 metra i uz primjenu preporučenih mjera opreza (zabrana ulaska u slučaju povišene tjelesne temperature i respiratornih simptoma, obvezna dezinfekcija ruku i održavanje fizičke distance)

Kontakti
Svi upiti: uprava@centarmetris.hr
Kemijski i mehanički odjel: vedrana.spada@centarmetris.hr
Biotehnički odjel: josipa.bilic@centarmetris.hr
Odjel općih poslova: tea.gobo@centarmetris.hr
Ravnatelj: daglas.koraca@centarmetris.hr

- DVORANE Tehnološkog inkubatora: zatvorene su za korištenje

Djelatnici METRIS-a dužni su pridržavati se preporučenih mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju respiratorne simptome i održavati higijenu okoline i radnog mjesta.

Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju.