17.11.2011

Usluge METRIS-a akreditirane prema normi HRN EN ISO/IEC 17025

Pet metoda ispitivanja materijala, koje se provode na opremi u Centru za istraživanje metala METRIS uspješno su završile 17.11.2011. dvogodišnju proceduru akreditacije od strane Hrvatke akreditacijske agencije i postale akreditirane metode ispitivanja, a METRIS akreditirani ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Ovom akreditacijom METRIS-u se otvaraju brojna vrata u kontroli kvalitete materijala. Također, davanjem akreditiranog izvještaja analize od strane METRIS-a klijenti dobivaju sigurnost u točnost podataka, umjerenost opreme i stručnost osoblja koje je provodilo ispitivanja uzoraka.

Akreditirane metode:

Područje: Kemijski sastav

Određivanje kemijskog sastava tehnički važnih metala i legura pomoću optičkog emisijskog spektrometra EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM-a

Područje: Sila

HRN EN ISO 6892-1 HRN EN ISO 7438 HRN EN ISO 6507-1